вторник, 14 април 2020 г.

Данъчни задължения и срокове при извънредно положениеЗакон за мерките и действията по време на извънредното положение


На 20 март 2020 г. Народното събрание на Република България прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. (ЗМДВИП).

Законът беше обнародван в брой 28 на Държавен вестник на 24.03.2020 г. На 6 април 2020 г. беше приет и Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП(ЗИД към ЗМДВИП), обнародван в брой 34 на Държавен вестник на 09.04.2020 г. (ЗИД към ЗМДВИП).

Очакванията към закона и неговото изменение, наред с останалото, бяха да уреди потенциалните въпроси относно публичните задължения и данъчните срокове предвид тежката обстановка в страната и практическите трудности, произтичащи от ограниченията в придвижването, контролирания достъп до обществени сгради и намаления състав на персонала в публичната администрация.

понеделник, 6 април 2020 г.

Бланка на Декларация пред МВР за влизане и напускане на населено място, при неотложна необходимост

Образец на Бланка за изтегляне и попълване от пътуващи лица, преминаващи през КПП на областните градове

Декларация
пред МВР за влизане и напускане на населено място, при неотложна необходимост