понеделник, 6 април 2020 г.

Бланка на Декларация пред МВР за влизане и напускане на населено място, при неотложна необходимост

Образец на Бланка за изтегляне и попълване от пътуващи лица, преминаващи през КПП на областните градове

Декларация
пред МВР за влизане и напускане на населено място, при неотложна необходимост


Изтегли в Док формат

Изтегли в PDF формат


Още ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за пътуващите граждани:

  • В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.
  • Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
  • Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
  • Промяна относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност- в декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.  
виж още актуална информация и новини