вторник, 20 юли 2021 г.

Проверка за сключена застраховка Гражданска отговорност

Проверка за сключена застраховка Гражданска отговорност

Проверка за наличие на сключена застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ на МПС автомобила към определена дата. 

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, ще ви е необходимо да въведете поне едно от полетата за ДКН, рама на автомобила или стикер, както и кода за сигурност изобразен на графиката. 

Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.


 

петък, 9 юли 2021 г.

Бланка - Формуляр на Заявление за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД


Изтегли Бланка - Формуляр на :

 виж още 

  1. Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през 2021/2022 година

  2. Приложение № 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД 58 KB

  3. Приложение № 7 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД

 

 
 
 

Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през 2021/2022 година

 

Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през  2021/2022 година

Децата записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв за учебната 2021/2022 година. независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

 

Процедура 

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Срок