петък, 9 юли 2021 г.

Бланка - Формуляр на Заявление за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД


Изтегли Бланка - Формуляр на :

 виж още 

  1. Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през 2021/2022 година

  2. Приложение № 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД 58 KB

  3. Приложение № 7 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД